” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Celebration of World Environment Day-2020 With the theme “Time For Nature” ” Earth Provides Enough

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Celebration of World Environment Day-2020 With the theme “Time For Nature” ” Earth Provides Enough

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Students and Staffs of JSS Public School, celebrated World Music Day and 6th International Yoga

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 71 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ