Faculty

TEACHING STAFF DETAILS – 2019-20

STAFF LIST 2019-20

S.No Name of the employee (Sri./Smt./Kum.) Subject
1 Lilian Antony Shawn Social Science
2 Prakash  S. Angadi Kannada
5 Prashant Vali Mathematics
6 Parveen Sultana Amargol Social Science
7 Kumuda Bannur Science
8 Rupa M. Bannur Mathematics
9 Rajashekharappagouda D.G Kannada
10 Jyoti P. Vastrad Computer Science
11 Nanda A. Nyamagoudar Mathematics
12 Rupa A. Hukkeri Computer Science
13 Laxman M. Bastwade Kannada
14 Santosh Poorvimath, PRT Hindi
15 Vimala Joshi English
16 Bharati.Hiregoudar Kannada
17 Savita P. Patil Art
18 Anita. V. Hosamani Science
19 Roopa Neginhal Hindi
20 Manjula  Madannavar Mathematics
21 Wani Rajendra English
22 Sarah Seema J. Halli NTT
23 Rajeshwari T. Patil NTT
24 Mahadevi Y. Koladur NTT
25 Aparna S. Chikmath English
26 Siddalingayya Allimatti Art
27 Benazeer M. Budankhar PET
28 Prashanth Madannavar Hindi
29 Dayananda Banakar Mathematics
30 Ravi.Bhovi English
31 Suma Malimath Music
32 Vibha Dixit Mathematics
33 Deepak.Kamble PET
34 Shivappa.Prathameshetty Science
35 Bharathmata Hiremath Yoga
36 Anand.G.Kitadal, Tackwondo  
37 Arunkumar Gandolkar Mathematics
38 Ravikumar G Hanchinal Science
39 Raghavendra C Bistakkanavar Social Science
40 Vidya S Ghorpade English
41 Bhuvaneshwari Avaradi Social Science
42 Abhishek K S Kannada
43 Manjula B N Kannada
44 Tejashwini B M Social Science
45 Anand.P Librarian    
46 Lokamma D Badiger Science
47 Renuka Mustur Social Science
48 Sunita Swami Hindi
49 Sunita Kongi Science
50 Prasad Pujar Mathematics
51 Sangeeta Naik NTT
52 Manjula Badiger NTT