Faculty

Teaching Staff Details-2020-21

 

Sl. No Name  Subject 
1 Lilian Antony Shawn Social Science
2 Prakash S Angadi Kannada
3 Kumuda M  Bannur Science
4 Rupa M Bannur Mathematics
5 Jyoti P Vastrad Computer science
6 Rajashekharappagowda  D G Kannada
7 Shivakumar B Jamadandi Hindi
8 P Wani Rajendra English
9 Shweta A Patil English
10 Nanda A Nyamagoudar Mathematics
11 Rupa A Hukkeri Computer science
12 Laxman M Bastwade Kannada
13 Sarah Seema J Halli Nursery
14 Prashanth   V Mathematics and Physics
15 Santosh  C Purvimath Hindi
16 Vimala Joshi Social Science
17 Rajeshwari T Patil Nursery
18 Bharati Hiregoudar Kannada
19 Parveen Sultana Amargol Social Science
20 Savita P Patil Art & Craft
21 Manjula Madannavar Mathematics
22 Anita V Hosamani Science
23 Mahadevi Y Koladur Nursery
24 Roopa Neginhal Hindi
25 Prashant  Madannavar Hindi
26 Siddalingayya P Allimatti Art & Craft
27 Aparna S Chikkamath English
28 Ravi Bhovi English
29 Vibha Dixit Mathematics
30 Shivappa Prathamashetty Science
31 Ravikumar  G Hanchinal Science
32 Arunkumar Gandolkar Mathematics
33 Raghavendra C Bistakkanavar Social Science
34 Tejaswini M B Social Science
35 Vidya S Ghorpade English
36 Abhishek  K S Kannada
37 Manjula B N Kannada
38 Sunita Kongi Science
39 Prasad Pujar Mathematics
40 Mala Parasannavar English
41 Sangeeta Nayak Nursery
42 Sunita Swamy Hindi
43 Suma Malemath Music
44 Benazeer  M Budankhan Physical Education
45 Deepak Kamble Physical Education
46 Bharatmatha Hiremath Yoga 
47 Anand Kitadal Taekwondo